Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Joros Oy
Palomäentie 47
PL 10, 58501 Punkaharju

Y-tunnus: 0533366-4

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Peter Westerlund
peter.westerlund@joros.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Lomakkeella lähetyt viestit sekä annetut yhteystiedot tallennetaan tietokantaan viesteihin vastaamista varten. Rekisteritietoja käsitellään markkinointiin, asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen liittyen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä Joros Oy:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Viesti

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Tietojen luovutus

Joros Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterin pitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.