Jump to content

Tillverkning

Mätning

Vår Tommeller Space 4000 6-axsel 3D-modellerings/mätanordning låter oss kontrollera bockade föremål med +/-0,08 mm noggrannhet. Data för objektet som ska tillverkas programmeras in i mätutrustningen från ritningen. Det bockade objektet mäts varefter mätanordningens program skriver ut ett mätprotokoll varifrån man får objektets geometridata L/R/A (längd/rotation/vinkel).

Mätanordningen kan även mäta formen på färdiga, dubbelkrökta rördelar och överföra den erhållna informationen snabbt och exakt till CNC-bockaren. Mätarmens funktionsradie är 2,4 meter och den kan användas för rördiametrar på 1–150 mm. Utöver det normala funktionsintervallet kan man även mobilisera mätanordningen. Det är också möjligt att använda mätanordningen för att mäta och modellera plana objekt med svår geometri, såsom verktygsbanor.

Design

Vår industridesigner fungerar som kontaktperson till kunder i produktutvecklingsprocesser, vid prototyptillverkning och i tekniska frågor. Vårt mål är att finna lösningar som uppfyller kundernas mål både när det kommer till form och teknik för att säkerställa en produktions- och kostnadseffektiv tillverkning.

Bockning

Med våra 7 CNC-styrda bockningsmaskiner kan vi för närvarande böja rören enligt nedan.

Vår senaste självladdande rörbockningsautomat, Crippa N42E, är till sin bockningsgeometri marknadens mest mångsidiga och helt servostyrd. Den har 13 axlar som böjer sig i två riktningar med/och en laddare.

Svestning

Vi är specialiserade inom svetsning av objekt i rostfritt och syrafast stål och därför är alla våra svetsare kvalificerade i TIG-svetsning.

Vår maskinpark omfattar TIG-, MIG-, MAG-, punkt- och orbitalsvetsutrustning samt 3 ABB IRB1400 MIG-svetsrobot med roterande bytesmagasin och roterbart bord.

End forming

Vår Endormer-maskin för formning av rörändar har fem fasta verktygsplatser och roterande verktyg. Det här möjliggör flänsning, förminskning, breddning och gängning av rör.

Elektropolering

Vår utrustning för elektropolering representerar den absolut bästa i branschen. Vår stora poleringsbassäng (längd 4 000 mm, bredd 1 000 mm, djup 1 450 mm) ger oss möjlighet att polera flera stora objekt på en och samma gång.

Elektropolering passar objekt av nästan alla former som är tillverkade av rostfritt och syrafast stål. Elektropolering är särskilt lämplig för komplexa delar, exempelvis trådprodukter och höljen, där det mekaniskt skulle vara svårt eller omöjligt att uppnå önskad glans på annat sätt. Eftersom de polerade objekten inte utsätts för mekanisk påfrestning är den också lämplig för att polera tunna föremål.

Avloppsvatten som genereras under poleringsprocessen behandlas och återvinns. Endast 5 % av det använda vattnet levereras till avfallshanteringsanläggningar där det tas om hand.

Maskiner

Endformer po26

Crippa CA 845

CA542

Crippa CAN42E

Macri Provar 6-90U-D